Over Bodyvoicing

Wat meeswingt met jouw natuur brengt vreugde. En vreugde is helend. Het maakt je vrij en is een kenmerk van levenskracht die altijd op elk moment aanwezig is.

Vrij en krachtig zijn

“Mindful bewegen door het innerlijk landschap van je lichaam en je kracht hervinden. Intuïtief klinken en het kleurenpalet van je stem ontdekken en benutten.”

In mijn beleving heeft ‘gelukkig zijn’ haar basis in een bewuste verbinding met je levenskracht en in het vrij uiting kunnen geven aan je levenskracht zoals dat bij jou van nature past. Je ervaart deze natuurlijke verbinding als innerlijke rust en zekerheid. Het geeft jou de moed om je gevoelens, je gedachten of ideeën authentiek en creatief kenbaar te maken, zowel verbaal als non-verbaal. Ons lichaam, tezamen met onze stem, is bij uitstek het instrument waarmee we onze levenskracht kunnen beleven en vorm kunnen geven op vele manieren.

Mijn naam is Icatya Sedney. Ik reik jou met mijn vocale dansmethode een mogelijkheid aan om mindful in je lichaam te vertoeven en vanuit die positie te genieten van je kracht tijdens de voltrekking van je (dans)bewegingen en je intuïtieve  stemklanken. Ik verheug mij erop ook jou te mogen begeleiden bij het herontdekken van je lichaam en het vinden van je eigen stem, terwijl jij gedurende jouw processen ervaart hoe vrij en krachtig je van nature bent.

 

Een diepe connectie met je hele lijf

Mijn vocale dansmethode heeft zijn wortels in 21 jaar toegewijd werken aan een gezonde relatie met mezelf via de wijsheid van mijn lichaam. De keuze om de relatie met mezelf gezond te maken en te onderhouden, heeft de gewenste transformaties in mijn leven gebracht. De behoefte om de transformaties in mijn lichaam te kunnen volgen en ondersteunen, inspireerde mij tot het ontwikkelen van oefeningen gebaseerd op innerlijk gewaarwording.

Algauw begreep ik, dat wat zich op innerlijk niveau voltrekt veel meer prijs geeft dan wat uiterlijk waarneembaar is. Zo kwam ik erachter hoe de gewaarwording van ons bottenstelsel bijdraagt aan gearticuleerd bewegen. Niet alleen de betekenis, die je aan een beweging wilt geven komt dan beter tot zijn recht, je ervaart ook een diepere connectie met je hele lijf. Wat weer meer zelfvertrouwen geeft. Dat zijn drie vliegen in één klap.

 

Van onschatbare waarde

Wanneer je stil blijf staan bij een gevoel of situatie en de betekenis ervan tot je laat doordringen totdat het voelbaar is in het diepst van je wezen, ben je in staat om veranderingen aan te brengen die in overeenstemming zijn met welzijn.

Deze toestand van totaal bewustzijn dient het pad van zelfrealisatie, vergroot je besef van verbondenheid en inspireert je tot  het maken van keuzes die de realisatie van je diepste verlangens ondersteunen.

Ons lichaam herbergt innerlijke informatie van onschatbare waarde waar we absoluut ons voordeel mee kunnen doen. Het ligt daar klaar om door jou te worden gebruikt voor hetgeen jij ten diepste verlangt en wilt manifesteren in je leven. Wel dien je eerst bewust te worden van de innerlijke informatie die jij nodig hebt om transformaties teweeg te brengen.

Bodyvoicing biedt je oefeningen die bedoeld zijn om het bewustzijn van je lichaam, je stem en je kracht – dat wat jij van nature representeert – te ontrafelen en uit te breiden.

 

Je persoonlijke expressie naar wens uitbreiden

Waar in je lichaam stroomt je levenskracht vrij en waar niet? Het is bewust voelen waar gewoontepatronen een toevoeging zijn aan je welzijn. Het is ook leren voelen waar ze je beperken om ze vervolgens spelenderwijs te transformeren tot iets dat vreugde geeft, zoals innerlijke zekerheid.

Het leren met je aandacht in het hier-en-nu te zijn en simpelweg gewaar te worden van je eigen keuzes en interpretaties, ligt aan de basis van Bodyvoicing. De oefeningen zijn bedoeld om je kracht en je lichaam beter te begrijpen en je authentieke stem te ontdekken. Ons lichaam is een bron van een oneindig veld van informatie waar wij een hoop van kunnen leren.

Bodyvoicing moedigt je aan te leren luisteren naar én met heel je lijf, zodat je zelfstandig een solide basis kunt creëren waarop jij jouw persoonlijke expressie naar wens kunt uitbreiden.

 

“Herontdek je lichaam en ontmoet je stem”

 

Kom kennismaken met Bodyvoicing en meld je aan voor een

OPEN LES